به‌لحاظ تئوریک، سرگردانیم/ گفتگوی تفصیلی با حسن سبحانی


انتشار : 1400/02/01گروه اندیشه سیاسی تسنیم ـ محمد‌امین حقگو: نظریه‌های عدالت از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار هستند که قاعدتاً بررسی، شناخت و همچنین فهم نسبت‌ آن‌ها با مسائلی که در کشورمان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم کار دشواری است. گروه اندیشه تسنیم در پرونده‌ای به‌شکل مبسوط عمده نظریات عدالت در قرن بیستم را مورد نقد و بررسی قرار داد، نظریاتی که حتماً برای ما ظرفیت‌ها و امکان‌هایی ایجاد می‌کنند و بدون شناخت اساسی آن‌ها نمی‌توان به کنه اندیشه عدالت در جهان مدرن پی برد. از طرف دیگر و به‌موازات آن بحث، در پرونده پیش‌ِرو با عنوان «عدالت اقتصادی»، مشخصاً نظریات عدالت از منظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، چراکه پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلابی که شعار اساسی آن عدالت بود، از حیث نظرورزی تئوریک و سیاست‌گذاری همچنان در این حوزه سردرگمی شدیدی وجود دارد و به‌لحاظ عملکردی نیز در شاخص‌های توزیع درآمد، فقر، اختلاف طبقاتی، اشتغال و... نمره مطلوبی کسب نشده است.


طراحی سایت گردشگری

: ایران تکنولوژی